Baş Ağrıları ve Migren

MİGREN VE BAŞ AĞRILARI’NIN

AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİ  İLE TEDAVİSİ

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği'nin (International Headache Society-IHS) yayınladığı baş ağrılarını sınıflama rehberlerinde baş ağrıları öncelikle iki ana gruba ayrılmış ve bu gruplar alt gruplarıyla 13 ayrı grupta sınıflanmıştır.

A. Primer baş ağrıları

1. Migren  

Aurasız migren, Auralı migren,  Kronik migren, Komplikasyonlu migren (Status of migraine gibi),  olası migraine,  Migrenle ilişkili epizodik dendromlar ( Tekrarlayan gastrointestinal rahatsızlık, Siklik kusma sendromu , Abdominal migren, Benign paroksimal vertigo , Benign paroksimal tortikolis)

2. Gerilim-tipi baş ağrısı (Tension-type headache -TTH-)           

Seyrek episodik gerilim tipi baş ağrısı,  Sık epizodik gerilim tipi baş ağrısı 2,  Kronik gerilim tipi baş ağrısı,  Olası gerginlik tipi baş ağrıs

3. Trigeminal Otonomik Baş ağrıları (Trigeminal autonomic cephalalgias –TACs-)  

Kluster başağrısı, Paroxysmal hemicrania, Kısa-süreli tektaraflı, Hemicrania continua,

Olası trigeminal otonomik cephalalgia

 4. Diğer primer baş ağrıları

Primary öksürük baş ağrısı,  Primer egzersiz baş ağrısı,  Primer Cinsel aktivite ile ilişkili baş ağrısı, Primer  göğüs sertliği baş ağrısı,  Soğuk uyaran baş ağrısı,  Dış basınç baş ağrısı,  Primer saplanıcı başağrısı, Nummular baş ağrısı,  Hypnic baş ağrısı, Yeni sürekli kalıcı baş ağrısı (NDPH)   

B. Sekonder baş ağrıları

5. Baş ve/veya boyun travmasına bağlanan baş ağrıları

6. Kraniyal ya da servikal damarsal bozukluklara bağlanan baş ağrısı

7. Damarsal olmayan kafaiçi bozukluklarına bağlanan baş ağrısı

8. Madde (kullanımı) ya da kesilmesine bağlanan baş ağrısı

9. Enfeksiyona bağlanan baş ağrısı (sinir sistemi veya sistemik)

10. Homeostazis bozukluğuna bağlanan baş ağrısı

11. Kraniyum, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, dişler, ağız ya da diğer yüz veya  kraniyal yapılara bağlanan baş ağrısı ya da yüz ağrısı

12. Psikiyatrik bozukluklara bağlanan baş ağrısı C. Kraniyal nevraljiler, santral ve primer yüz ağrısı ve diğer baş ağrıları

13. Kraniyal nevraljiler, santral ve primer yüz ağrısı ve diğer baş ağrıları

 

Baş ağrısı değerlendirilirken ilk olarak baş ağrısının primer veya sekonder ayrımı yapılmalıdır. Eğer baş ağrısına neden olan ana bir neden söz konusu ise (tümör, enfeksiyon, beyin damar hastalığı, glokom, akut sinüzit gibi) bu durum ‘sekonder baş ağrısı’ olarak değerlendirilir. Sekonder baş ağrıları ilgili branş hekimlerinin medikal veya cerrahi yöntemlerle ana nedeni ortadan kaldırmasıyla tedavi edilirler.

Anamnez, fizik muayene, nörolojik muayene ve gerektiğinde ileri tetkikler ile ağrının herhangi bir ana nedeni (yapısal bir değişiklik, sistemik bir hastalık veya geçirilmiş kafa travması  gibi) tesbit edilemiyorsa ‘primer baş ağrısı’ olarak kabul edilir. Tüm baş ağrılarının yaklaşık %90’ı primer baş ağrısıdır. İyi bir anamnez ve gerekli tetkikler ile primer baş ağrıları kolaylıkla ayırt edilebilir.

Baş ağrılarının yaklaşık %90’ını oluşturan primer baş ağrılarında Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, özellikle Akupunktur  uygulaması ile oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır. Akupunktur ile beraber diğer Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının tedaviye dahil edilmesi baş ağrısı tedavi şansını oldukça artırmaktadır.

Tamamlayıcı Tıp Ünitemize başvuran hastanın öncelikle muayenesi yapılmakta ve eğer önceden değerlendirilmedi ise Hastanemizin ilgili branş uzmanları tarafından değerlendirilerek baş ağrısının sınıflaması yapılmaktadır.  Primer baş ağrısı tanısı kesinleştirilen hastanın Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri ile tedavisi sağlanmaktadır.

Bu konu ile ilgili bilimsel çalışmalar “literatür”  alanımızda bilginize sunulmuştur. Akupunktur ile ilgili bilimsel çalışmalar özellikle son yıllarda oldukça artmıştır. Uluslar arası ve Ulusal bilimsel çalışmalar Literatür alanımızda, Türkçe çevirisi yapılarak, sizlerle paylaşılacaktır.  22.12.2016

 

                                                                             Dr. Mehmet ÇIRACI

                                                                             Özel Denizli Cerrahi Hastanesi

        Tamamlayıcı Tıp Ünitesi Hekimi