Baş ağrısı ve Migren tedavisinde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
Baş ağrısı ve Migren tedavisinde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?

Baş ağrısı ve migren tedavisi web sitemizin ilgili bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmış ve bu konu ile ilgili literatürler sunulmuştur. Öncelikle baş ağrısı ve migren hastalığının primer baş ağrısı olduğu tesbit edilmektedir. Primer baş ağrılarında tamamlayıcı Tıp yöntemleri oldukça etkilidir. Başlangıçta ağrı sıklığı ve şiddetinde azalma olmakta ve eğer hastanın enerji potansiyali yüksekse ve tedaviye uyum sağlarsa, tedavi sonrası baş ağrıları tümüyle ortadan kalkabilmektedir.

Hangi hastalıkları tedavi edebiliyorsunuz?
Hangi hastalıkları tedavi edebiliyorsunuz?

Sitemizin akupunkturla ilgili bölümünde tedavi edilebilen hastalıklar sıralanmıştır. Özetlemek gerekirse tüm hastalıklarda doğrudan bir tedavi yöntemi olarak veya modern tıbbın tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanabilmektedir. 

Tamamlayıcı Tıp Ünitenizde hastalıkların tedavisinde akupunktur dışında başka bir yöntem kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa hangi yöntemle tedavi edileceğine nasıl karar veriyorsunuz?
Tamamlayıcı Tıp Ünitenizde hastalıkların tedavisinde akupunktur dışında başka bir yöntem kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa hangi yöntemle tedavi edileceğine nasıl karar veriyorsunuz?

Akupunktur tedavisinde amaç akupunktur noktalarının uyarılmasıdır. Bunun için en kolay ve etkili yöntem bu noktalara akupunktur iğnesi uygulanmasıdır. Fakat bu akupunktur noktaları iğne dışında bir çok yöntemle uyarılabilir. Akupres ve akupunktur noktalarına lazer uygulanması iğne dışındaki akupunktur uygulamalarından bazılarıdır. Ve bu yöntemler de iğne uygulanması kadar etkilidir. Kaldı ki ünitemizde akupunktur dışında diğer tedavi yöntemleri de uygulanmakta ve akupunktur uygulamasının etkinliği artırılmaktadır.

Tamamlayıcı Tıp Ünitenizde hastalıkların tedavisinde akupunktur dışında başka bir yöntem kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa hangi yöntemle tedavi edileceğine nasıl karar veriyorsunuz?
Tamamlayıcı Tıp Ünitenizde hastalıkların tedavisinde akupunktur dışında başka bir yöntem kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa hangi yöntemle tedavi edileceğine nasıl karar veriyorsunuz?

Tamamlayıcı Tıp Ünitemizde temel tedavi metodumuz akupunktur olmakla birlikte tamamlayıcı tıbbın diğer yöntemleri de tedavide kullanılmaktadır. Vücudumuzun inanılmaz bir kendini yenileme ve tedavi etme kapasitesi vardır. İşte biz öncelikle bu kendini yenileme ve tedavi etme mekanizmalarındaki blokajları tesbit edip ortadan kaldırıyoruz. Akupunktur  vücudun kendini yenileme ve regüle etme mekanizmalarını harekete geçirmek için çok iyi bir tedavi şekli olmakla birlikte, akupunkturun tedavi etkinliğini artırmak ve tedavi süresini kısaltmak için diğer tamamlayıcı tıp yöntemleri de hastanın tedavisine eklenmektedir. Bazı durumlarda akupunktur tedavisine başlamadan önce manuel terapi, nörelterapi, osteopati ve benzeri diğer yöntemler kullanılmakta ve çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Tamamlayıcı Tıp Tedavilerinden hangisinin daha etkili olacağına hasta muayene edilip, tanı konulduktan sonra hasta ile birlikte karar verilmektedir. Çünkü aynı hastalık farklı Tamamlayıcı Tıp yöntemleriyle tedavi edilebilir.